DE RECONNECTIE

 

    De geschiedenis leert ons dat lang geleden de mensheid in zijn geheel werd afgescheiden van de
    energielijnen om onze planeet en van daaruit met het energieraster van het hele Universum.

 

    Een persoonlijke Reconnectie verbindt onze meridianen/acupunctuurlijnen van ons lichaam
    weer met dat netwerk van het Universum, waardoor we het vermogen krijgen nieuwe
    genezingsfrequenties in ons te dragen. Wat ons niet alleen de mogelijkheid geeft onszelf
    te helen maar ook anderen.
 Men wordt her-verbonden met zijn/haar oorspronkelijke
    gezondheidsblauwdruk en het geometrische raster om de aarde en het Universum.

    Het brengt ons weer in contact met ons oorspronkelijk gevoel van diepe verbondenheid met
    alle leven.

 

    Een Persoonlijke Reconnectie bestaat uit twee sessies die bij voorkeur op twee
    achtereenvolgende dagen plaatsvinden. Er mogen maximaal 3 tot 4 dagen tussen zitten.

 

   

    Een sessie duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur (incl. het voor- en nagesprek).
    Uitwisseling : EUR 333,00 totaal voor de 2 sessies (dit is bij alle practitioners gelijk)
   
    Het is aanbevolen (niet verplicht) om alvorens de Persoonlijke Reconnectie te ontvangen,
    1 tot 3 Reconnectie Healing sessies te volgen.

 

   

   DE RECONNECTIE HEALING


    De Reconnectie Healing  is een nieuwe healingsmethode, een nieuwe frequentie die op fysiek-,

    emotioneel-, mentaal- en zielsniveau heelt. Deze frequentie bereidt ons op de een of andere
    manier voor op de overgang die op dit moment plaatsvindt. We gaan nu verder op ons
    evolutiepad naar een onvermijdelijke herstructurering van ons DNA.

 

    Een Reconnectie Healing sessie is een samenspel tussen de "heler" , de client en het Universum.
    Ik stem me af op de Reconnectie frequentie(het veld) en op de frequentie van de client. De
    genezende energie komt uit de bron en stroomt in en door ons. Wat de client nodig heeft wordt
    door het Universum herkend, dat vervolgens de omstandigheden creeert, waardoor de juiste
    reactie optreedt. Het Universum bepaalt dus wat, hoe en wanneer er iets mag gebeuren. Het is
    dus als het ware een overeenkomst tussen de client en het Universum.

 

    Een sessie duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur inclusief het voor- en nagesprek.

    Uitwisseling: Eur 55,00