Cosmic&Flower Energies
 

    Als therapeute stem ik mij af op jouw wezen met een bepaalde vraagstelling welke energie
    ik tijdens de healing-sessie met de Reconnectie frequentie mag gebruiken, de energie die op DIT
    moment voor jou nodig is! Na de sessie ga ik weer via afstemming uitzoeken welke energieen
    meegegeven mogen worden voor inname om diepliggende blokkades uit te zuiveren.
    Door het gebruik van de energieen wordt
een transformatie in het bewustzijn geactiveerd. 


   Voor de beschrijving van de werking zie onderstaande tekst.

    De volgende tekst is een bewerking van de algemene informatiefolder van Cosmic&Flower Energies(c),
    (geschreven door Donny Heuvelmans).
 

   De werking van Cosmic&Flower Energies(c)

    Wereldwijd wordt het standpunt herkend in verschillende methodes van geneeswijzen dat
    fysieke aandoeningen en verstoringen terug te voeren zijn naar een verstoring van het
    energetisch continuum. Het energetisch continuum bestaat uit de lichtlichamen (auralagen
    of matrix), de chakra's en subchakra's, meridianen en Ka-lichtkanalen en de bijbehorende    
    energiepunten die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de meest verstoffelijkte laag:
    het fysieke lichaam.

    De Cosmic&Flower Energies(c) gaan uit van de zienswijze dat een persoonlijkheid wordt gevormd
    door gedachten, handelingen en gewoontes, die gebaseerd zijn op emoties en gevoelens vanuit    
    karmische aspecten en vanuit het Vissentijdperk, zoals bijvoorbeeld angsten, innerlijke onrust,
    onzekerheid en eenzaamheid. Het onbewuste deel van ons wezen, waar toch drijfkrachten
    vanuit gaan die ons gedrag en gevoel in bepaalde mate bepalen, kan samen met het
    bewustzijn, onze gedachten, het patroon van ons energetisch continuum beinvloeden.
    

    Negatieve of onderdrukte emoties hebben een schadelijk effect op het fysieke lichaam doordat
    er toxine (gifstoffen), via het etherisch continuum door de chakra's in de meridianen en
    Ka-kanalen met bijbehorende organen en het endocriene stelsel, in de lichaamscellen worden
    opgeslagen. Er komt een disbalans. De kosmische energie kan niet meer naar binnen en
    verbruikte energie kan niet meer uit het fysieke lichaam. Fysieke kwaaltjes c.q. ziekten in het
    grondstoffelijk lichaam zijn dan een feit.


    Nieuwetijdskinderen, dieren en planten

    Nieuwetijdskinderen dragen al een hogere lichtfrequentie in en rondom zich, welke verstoord
    kan worden door de indrukken die ze opdoen vanuit hun omgeving en voeding. Dergelijke
    verstoringen veroorzaken een verstoring tussen hun gevoel en hun taak hier op aarde, met
    voor ons bekende reacties: overgevoelig voor indrukken, hoofd- of buikpijn, gedrags- en
    leerproblemen, ADHD of autisme en allergieen die zich op verschillende niveaus uiten.

    De hoge resonantie van de Cosmic&Flower Energies(c) zijn o.a. voor deze kinderen
    een vertrouwde resonantie, welke gelijk als beschermend en thuiskomend in hun
    eigen bron ervaren wordt en bovendien hun eigen zelfgenezend vermogen activeert
.

 

     Cosmic&Flower Energies(c) is een geregistreerd merk (VSM) waaronder helende middelen met een hoge
    energetische waarde
op de markt zijn gebracht in het jaar 2000. Zij worden ingezet binnen alle disciplines en
     ondersteunen deze. Elke testmethode kan worden toegepast.


     De inname staat bekend als veilig. Zij hinderen de werking van natuurlijke-, alternatieve- en reguliere geneesmiddelen niet.
     Ook worden deze hierdoor niet beinvloed. De energieen kunnen zonder bezwaar tijdens zwangerschap en borstvoeding
     gebruikt worden. De energien dienen niet ter vervanging van medische behandeling. Het is altijd noodzakelijk om uw arts
     te raadplegen.